ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Kierowca mechanik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik mechatronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Aktualności
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2019-09-02

W dniu 2 września 2019 r. odbyły się  uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego wzbogacone o trzy ważne wydarzenia : prezentację hymnu szkoły „W Centrum Mądrości Życia”, skomponował go i premierowo wraz z Anną Hetmańską zaśpiewał  Dominik Górny – sekretarz Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Drugim ważnym momentem uroczystości było wręczenie statuetki Ignacego Paderewskiego, którą na ręce dyrektora szkoły złożył Dominik Górny w towarzystwie Marka Nowaka - członka Zarządu Prezydium Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i ambasadora tego Towarzystwa Andrzeja Fromberga. Kolejnym ważnym wydarzeniem podczas akademii było przekazanie w  opiekę szkole sztandaru Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Złotowie.

W tych uroczystościach udział wzięli zaproszeni do szkoły goście m.in. deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji Adam Szejnfeld, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Szopiński, Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Wicestarosta Złotowski Małgorzata Sameć, Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Julian Brewka oraz radni powiatowi: Ryszard Król, Daniel Sztych, Leszek Kępiński i Stanisław Pikulik, a także mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów
2019-06-25

W dniu 25 czerwca podczas  X sesja Rady Powiatu Złotowskiego odbyło się wręczenie nagród Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Złotowski oraz ich rodziców.

Z naszego Centrum wyróżnieni zostali

- Bartłomiej Lis (średnia ocen 4,86) i Danuta Szopieraj (średnia ocen 4,77)

Ponadto Nadia Gałła została nagrodzona za wybitne osiągnięcia, jest ona finalistką Olimpiady Logistycznej.

Gratulacje!

Wiceminister Andżelika Możdżanowska spotkała się z uczniami CKZiU
2019-05-09

W dniu 9 maja  auli CKZiU odbyło się spotkanie młodzieży z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżeliką Możdżanowską.Rozmawiano m.in. na temat kształcenia i późniejszych perspektyw rozwoju zawodowego młodych ludzi w Polsce, ich potrzeb i oczekiwań. Pani Wiceminister poleciła uczniom działać odważnie, oczywiście pozostając w zgodzie z prawem, i sięgać po marzenia. Następnie zaprosiła ich do dyskusji.

Spotkanie w Centrum było również okazją by zobaczyć z jakimi wyzwaniami mierzy się dyrekcja szkoły. Jednym z nich jest jedynie rozpoczęta adaptacja pomieszczeń warsztatowych na salę gimnastyczną. Dyrektor Hencel zwrócił się do pani Wiceminister z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu zewnętrznych funduszy na realizację przebudowy.

CKZiU z dofinasowaniem 1,5 mln w ramach projektu unijnego
2019-04-30

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy to działanie w ramach programu WRPO 2014+.

W powiecie złotowskim pieniądze trafią do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie na realizację działania pod nazwą „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Tytuł projektu to „Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju w Północnym Regionie Wielkopolski”. Jego wartość to ponad 1 538 000 zł, a kwota uzyskanego dofinansowania – ponad 1 346 000 zł!

 W dniu 30 kwietnia w Poznaniu umowę na realizację tego projektu podpisał dyrektor CKZiU Andrzej Hencel. Głównym celem tego projektu jest przygotowanie uczniów CKZiU pod kątem potrzeb rynku pracy poprzez zdobycie kwalifikacji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców, potwierdzonych zaświadczeniem lub certyfikatem. Realizacja celu zostanie osiągnięta poprzez zakup sprzętu, jak również przez profesjonalne przygotowanie kadry nauczycielskiej, która zdobyte doświadczenie będzie przekazywała młodzieży. Projektem objętych zostanie 300 uczniów, którzy skorzystają z dodatkowych, darmowych szkoleń kursowych w zakresie: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, operator obrabiarek skrawających, profesjonalne blacharstwo samochodowe i spawanie metodą MAG. 10 nauczycieli odbędzie studia podyplomowe, a 30 staże w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Strajk nauczycieli
2019-04-08
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie od dzisiejszego dnia, to jest 08 kwietnia 2019 roku, przystąpiło, solidarnie, do ogólnopolskiego strajku w oświacie. Przepraszamy tych z Państwa naszej wspólnoty, którzy nie podzielają postanowienia nauczycieli CKZiU o przystąpieniu do strajku; także tych, dla których strajk staje się uciążliwością. Jesteśmy jednak przekonani o słuszności wybranego rozwiązania.
W związku ze strajkiem obowiązywać będą następujące regulacje w funkcjonowaniu CKZiU:
1) Uczniowie młodociani pracownicy, we wszystkie dni tygodnia zajęcia mają u pracodawców;
2) Obowiązkowe zajęcia, tylko dla maturzystów, w szkole w Złotowie przy ul. Norwida 10, od poniedziałku do piątku, każdego tygodnia strajku od godziny 09:00 przez trzy-cztery lekcje według następującego harmonogramu: poniedziałek - matematyka: wtorek - język polski; środa - języki obce; czwartek - geografia; piątek - WOS, biologia i fizyka;
3) Zajęcia opiekuńcze i korepetycje indywidualne - codziennie od 08:00 do 15:00 - nieobowiązkowe;
4) Na czas strajku szkoły w Jastrowiu i w Złotowie przy ul. 8 Marca 5 są zamknięte. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Złotowie przy ul. Norwida 10;

 

Andrzej Hencel


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy