ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Zdalne nauczania
Aktualności
Informacj a dla pracodawców na czas nauki zdalnej
2020-03-25
W związku z zaistniałą sytuacją przesyłam ustalenia dotyczące dalszej pracy w CKZiU na czas prowadzenia  zajęć zdalnych. Uczniowie młodociani pracują zdalnie z nauczycielami według planu szkolnego. Na praktykę uczęszczają wg harmonogramu ustalonego we wrześniu. Kursy  pierwszego i drugiego stopnia dla młodocianych pracowników będą wznowione w najbliższym możliwym terminie. Kursy trzeciego stopnia odbywają się wg harmonogramu kursowego a nauka odbywa się zdalnie. W razie pytań proszę dzwonić .
 
Dorota Mileszko-Kruk - wicedyrektor
Zawieszenie zajęć
2020-03-11

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusem COVID-19 ustalono, że:
- od 12 do 25 marca br. uczniowie CKZiU nie przychodzą do szkoły,
- zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu w szkole,
- uczniowie Branżowych Szkół I stopnia im. Hipolita Cegielskiego w CKZiU, będący młodocianymi pracownikami, nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach,
- od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
- nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, szczególnie wspierając tegorocznych maturzystów i zdających egzamin zawodowy, udostępniając im materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy poprzez e-learning.
Drodzy Uczniowie,
apelujemy, aby czas kwarantanny przeznaczyć na naukę w domu i śledzić na bieżąco komunikaty wysyłane poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową i oficjalny profil fb Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Z poważaniem
Dyrekcja CKZiU

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
2019-12-13

Dnia 13.12.2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wręczyła Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z województwa wielkopolskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem,    uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z naszej szkoły szkoły stypendium to otrzymali: Paweł Rosenthal - CKZiU Złotów, ul. Norwida,

Michał Hinz - CKZiU Złotów ul. 8 Marca.

                                       

Spotkanie Klubu Szkół Cegielskiego.
2019-11-29

29 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu odbyło się coroczne spotkanie Klubu Szkół Cegielskiego.
W pierwszej części spotkania, przy kawie i pączku, omówiono działalność szkół im. Hipolita Cegielskiego w roku szkolnym 2018/2019. Następnie gospodarz spotkania przedstawił propozycję działań na przyszłość. Pracę Towarzystwa Hipolita Cegielskiego omówił obecny na spotkaniu Pan Dominik Górny, członek zarządu towarzystwa.
Następnie wszystkie delegacje udały się pod pomnik naszego patrona, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Ostatnim punktem spotkania było zapalenie zniczy na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, gdzie znajduje się symboliczny grób Hipolita Cegielskiego.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2 technik logistyk:
Nicola Bieńkowska, Adrianna Grzywna i Jakub Łobodziński, dla których była to cenna lekcja patriotyzmu.

                      


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy