ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
DZIEŃ OTWARTY 17.04.2021 ( on-line) ZAPRASZAMY!
Zdjęcia
Uroczystości 5-lecia CKZiU
Chór "Faceci w czerni"
Pożegnanie p.Doroty Mileszko - wicedyrektor CKZiU
Podpisanie partnerskiej umowy z ENEA PARTNER
Uroczystość nadania sztandaru CKZiU - 17.03.2017r
Nadanie imienia Hipolita Cegielskiego szkołom - 1.09.2016r.
70 lecie szkół ul.Norwida 10 - 2016r
Pasowanie na ucznia rzemieślniczego 2016r

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy