ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Kierowca mechanik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik mechatronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
O Internacie

INTERNAT

Internat w Złotowie znajduje się przy ul. 8 Marca 5

Mieszkańcy internatu to uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Mieszkańcami mogą być tak że uczniowie z innych szkół powiatowych.

Pobyt w internacie jest bezpłatny. Mieszkańcy płacą jedynie za wyżywienie.

Stawka dziennego wyżywienia wynosi 12 złotych.

Internat jest czynny od niedzieli od godz. 1600 do piątku d godziny 1600. Uczniowie przez cały czas pobytu w internacie objęci są opieką wychowawców (również w nocy).

W pokojach mieszka po dwie lub trzy osoby w zależności od sytuacji.

Do dyspozycji uczniów są: pokój telewizyjny, aneks kuchenny.

W nauce uczniom pomagają dyżurujący nauczyciele – rozwiązują z uczniami zadania matematyczne, z języka polskiego, z historii, języków obcych. Mieszkańcy mogą także korzystać z pomocy pedagogicznej.

Młodzież może uczestniczyć także w zajęciach pozalekcyjnych takich jak:

  • Warsztaty artystyczne
  • Zajęcia przedmiotowe
  • Zajęcia na szkolnej sali gimnastycznej

Młodzież może uczestniczyć w zajęciach w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej, które znajduje się w tym samym budynku.

W internacie odbywa się szereg imprez okolicznościowych takich jak: „Dzień chłopaka:”, „Otrzęsiny klas pierwszych”, „Mikołajki”, „Wigilia”, „Dzień kobiet” oraz wieczory poetyckie.

W imprezach biorą udział mieszkańcy internatu, rodzice, nauczyciele i Dyrekcja.

Panuje tu domowa miła i przyjazna atmosfera. Mieszkańcy lubią się, żyją na stopie koleżeńskiej, często nawiązuje się współpraca, przyjaźnie a  nawet miłości.

Zapraszamy do odwiedzenie internatu gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Możliwość dopasowania godzin posiłków do Twoich potrzeb.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy