ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik mechatronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Technik rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Bezpieczeństwo Narodowe - Liceum Ogólnokształcące
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Szkoła Branżowa I stopnia
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
Informacje ogólne

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO

Nowoczesne i innowacyjne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie zostało powołane dnia 01.01.2013 r. na mocy uchwały Starostwa Powiatowego.

W skład Centrum weszły placówki: Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu i Zespół Szkół Spożywczych w Krajence.

Wszystkie mogą pochwalić się kilkudziesięcioletnią historią, tradycją oraz wieloma osiągnięciami i sukcesami w pracy z uczniami.

Na czele tej placówki stanął menedżer Andrzej Hencel, a główną siedzibą CKZiU stał się budynek szkoły na ul.Norwida 10 w Złotowie.

Nowo powstałe Centrum jest spadkobiercą tradycji tych szkół i kontynuatorem bogatej oferty kształcenia zawodowego. Wychodzi ono naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy potrzebują dobrze wykształconej, wykwalifikowanej i specjalistycznej kadry.

Nasze Centrum, opierając się na wiedzy i doświadczeniu swoich pedagogów, zapewnia:

  • program wychowawczy oparty na wychowaniu patriotycznym, obywatelskim i tradycjach narodowych
  • kadrę o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym
  • efektywne i skuteczne nauczanie oraz ciekawe zajęcia dodatkowe i projekty edukacyjne
  • ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwą opiekę
  • aktywną edukację uzupełnianą wycieczkami przedmiotowymi
  • kółka przedmiotowe
  • udział naszych uczniów w wielu konkursach i zawodach sportowych.

Młodzież po ukończeniu gimnazjum może wybrać technikum, liceum lub zasadniczą szkołę zawodową. Osoby dorosłe mogą uczyć się systemem zaocznym, w liceum ogólnokształcącym lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W dzisiejszych czasach wybór kształcenia zawodowego jest najlepszym z możliwych wyborów. Nabyte umiejętności zawodowe pozwalają na swobodne funkcjonowanie na każdym rynku pracy, zapewniają bezpieczeństwo finansowe i umożliwiają stały rozwój. Uzyskanie kompetencji zawodowych nie zamyka dalszej kariery z naukową włącznie.

W dniu 1 wrzesnia 2016r dokonano uroczystego nadania imienia Hipolita Cegielskiego Szkołom wchodzącym w skład CKZiU, poza Krajenką, której patronem jest już Stanisław Staszic. W uroczystości tej wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in.: Zofia Cegielska-Doeffer - prawnuczka Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król - prezez Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,  prof. dr hab. Jerzy Siepak - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ im.Hipolita Cegielskiego w Gnieżnie, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak z Biura Rektora oraz studenci tej uczelni, Ryszard Goławski  - Starosta Powiatu Złotowskiego, Jadwiga Harbuzińska-Turek- Przewodnicząca Rady Powiatu, Mirosław Mińcewicz - Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji w Starostwie Powiatowym, dyrektorzy firm, przedstawiciele instytucji powiatowych, dyrektorzy szkół powiatu złotowskiego. Dyrektor CKZiU, Andrzej Hencel przestawił uzasadnienie wyboru patrona, którego wyłoniono w wyniku konkursu.

                                                 

W dniu 17 marca 2017r odbyło się uroczyste nadanie sztandaru w CKZiU, na którym  widnieje wizerunek Hipolita Cegielskiego - patrona szkoły. W uroczystości wśród gości obecna była wnuczka patrona szkoły Zofia Cegielska-Doerffer, przedstawiciele Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, samorządowcy, rzemieślnicy, poseł Krzysztof Paszyk i Tobiasz Wiesiołek - dyr. biura posła Błażeja Pardy, starostowie Ryszard Goławski i Daniel Sztych, Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek, burmistrzowie: Małgorzata Sameć (Okonek), Adam Pulit (Złotów), Stefan Kitela (Krajenka), byli dyrektorzy szkół Zbigniew Bukowski i Bolesław Piotrow oraz reprezentanci kilku innych szkół im H. Cegielskiego.

Brać uczniowska na pewno zapamięta ten dzień. Dzięki sztandarowi młodzi ludzie na nowo odkryli znaczenie słów, o których na co dzień się nie pamięta. Zdali sobie również sprawę z tego, czego symbolem jest sztandar. Odtąd patriotyzm, jedność i honor będą się im kojarzyć z ich największą chlubą, ze sztandarem.

                                  

 

Od 1.09.2017r szkoła w Krajence zostaje przeniesiona do budynku nr 2 przy ul.Norwida 10 w Złotowie. Zmienia również siedzibę internat CKZiU z Krajenki na ul 8 Marca w Złotowie.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy