ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Kierowca mechanik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik mechatronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Informacje ogólne

ODiDZ - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Złotowie
ul. Norwida 10
77-400 Złotów
tel. 67 263 30 41
wicedyrektor
Justyna Dmuchowska

       OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA  i  DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  jest integralną częścią CKZiU w Złotowie.
       Celem ODiDZ jest dokształcanie pracowników młodocianych oraz realizowanie, w trybie kształcenia kursowego, zadań z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych.

Do zadań ODiDZ należy w szczególności:

  • dokształcanie młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu przygotowania zawodowego i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w branżowych i zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dokształcanie odbywa się w formie czterotygodniowych turnusów.
  • doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.

Uczniowie mają możliwość korzystania ze wszystkich sal i pracowni CKZiU.

Gwarantujemy dobre przygotowanie uczniów i słuchaczy do egzaminów zawodowych.

Zajęcia prowadzą egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i egzaminatorzy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
 

 ODiDZ efektywnie współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie.
Obecnie ODiDZ prowadzi dokształcanie w 21 zawodach.

TURNUSY  DOKSZTAŁCAJĄCE  ODBYWAJĄ  SIĘ  W  NASTĘPUJĄCYCH  ZAWODACH:
• cukiernik
• elektromechanik
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• elektryk
• fryzjer
• kucharz
• lakiernik
• mechanik pojazdów samochodowych
• mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci i instalacji sanitarnych
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• murarz - tynkarz
• operator obrabiarek skrawających
• operator maszyn leśnych
• piekarz
• sprzedawca
• stolarz
• ślusarz
• tapicer
• wędliniarz

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy