ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
DZIEŃ OTWARTY 21.03.2019
Informacje ogólne

CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Złotowie


CKP jest integralną częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – ul. Norwida 10.  CKP prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz usługową.  Jego podstawowym zadaniem jest wyrobienie u uczniów umiejętności zawodowych oraz rozszerzenie   i   pogłębienie wiadomości nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych.

      Organizacja CKP stwarza warunki do prowadzenia praktycznej nauki zawodu i wychowania uczniów w procesie pracy w zakresie :

 • umiejętności wykonywania robót wchodzących w zakres danego zawodu zgodnie z charakterystyką zawodową,
 • umiejętności stosowania oraz konserwacja narzędzi, sprzętu i maszyn,
 • umiejętności doboru i oszczędzania materiałów,
 • umiejętności normowania czasu pracy i przestrzegania tych norm,
 • umiejętności stosowania procesów technologicznych,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W CKP praktyczną naukę zawodu odbywają uczniowie kształcący się w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik logistyk
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • ślusarz

W siedzibie CKP mieszczą się OŚRODKI EGZAMINACYJNE dla wyżej wymienionych zawodów oraz dla zawodu sprzedawca.

W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i poznania rzeczywistych warunków pracy część zajęć praktycznych odbywa się na terenie przedsiębiorstw – UNIMETAL Sp. z o.o. i RENOL Sp. z o.o., z którymi podpisane są umowy partnerskie o współpracy. 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy