ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
LO pod patronatem MON - NOWOŚĆ !
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum dla dorosłych - rekrutacja jeszcze trwa!
Oferta edukacyjna dla dorosłych 2020/2021


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to zaoczna forma edukacji

Nauka w nim odbywa się średnio co dwa tygodnie: w soboty
od 8:00 do 16:30 i w niedziele od 8:00 do 14:40. Oferta Liceum kierowana jest do absolwentów gimnazjów, ośmioklasowych szkół
podstawowych (wówczas nauka trwa trzy lata) oraz do absolwentów szkół branżowych I stopnia lub zasadniczych szkół zawodowych (nauka trwa dwa lata).
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zdobywasz wykształcenie średnie, które jest przepustką do:
 uzyskania tytułu technika,
 zdania matury,
 kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Szkoła Branżowa II stopnia - zaoczna

Drugi stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Szkoła II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.

Będzie można wybrać jeden z następujących kierunków:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  •  technik handlowiec
  • technik pojazdów
    samochdowych
  • technik elektryk

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego dla dorosłych. Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach. Ukończenie Kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Na Kurs mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18 lat, są po studiach wyższych, szkoleśredniej, zasadniczej szkole zawodowej, gimnazjum lub szkole podstawowej.
Ukończenie Kursu zapewnia:
 podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 możliwość zmiany pracy
 zdobycie nowego zawodu,
 uzupełnienie Twojego wykształcenia.
Słuchacz może uzyskać tytuł zawodowy lub tytuł technika po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia.
CKZ organizuje kursy przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, polski, j. obcy i inne. Gwarantuje naukę obsługi komputera i języków obcych, proponuje: kurs języka angielskiego - poziom podstawowyi zaawansowany; kurs języka niemieckiego - poziom podstawowy i zaawansowany; kurs języka niemieckiego dla opiekunek osóbstarszych.
GWARANTUJEMY!
 Bezpłatne kursy i szkolenia lub ich najniższe ceny w regionie.
 Świetnie przygotowaną, doświadczoną i życzliwą kadrę pedagogiczną.
 Doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe.
 Darmowe materiały egzaminacyjne dla każdego słuchacza.
Uwaga! Organizujemy również szkolenia na zamówienie! Zapraszamy!


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy