ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Kierowca mechanik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Rekrutacja 2020/2021
Zawieszenie zajęć

UWAGA !

W związku z oświadczeniem premiera i ministra MEN zawieszone zostają  nadal wszystkie zajęcia do 25.05         ( również w szkołach dla dorosłych). Prosimy śledzić na bieżąco informacje o dalszych decyzjach w sprawie wznowienia zajęć w mediach jak i na naszej stronie internetowej.

Nauka odbywa się w systemie zdalnym, na platformie Office 365 bądź przez inne narzędzia.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy