Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Aktualności
Olimpiada wiedzy o żywności - udział w finale!
2016-11-25

25 listopada 2016r. w Poznaniu odbyła się okręgowa Olimpiady Wiedzy o Żywności .
W etapie tym udział brali uczniowie następujących szkół:  Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – Wałcz, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Krajence, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, Szkoła Gastronomiczna w Gorzowie Wielkopolskim, Liceum Ogólnokształcące w  Gorzowie Wielkopolskim Centrum Kształcenia Ustawicznego ze Szczecina. Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. Komitetem Głównym Olimpiady jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu oraz Wydział Nauk o Żywności Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. W etapie okręgowym w tym roku udział wzięło  około 300 osób w całej Polsce, w Poznaniu 40 osób walczyło o zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego. Z CKZiU w Krajence w olimpiadzie brały udziel uczennice z klasy IV technikum technologii Żywności: Anita Juszkiewicz, Kinga Kałecka, Agnieszka Kurek i Angelika Szymańska.

Do ścisłego finału zakwalifikował się Anita Juszkiewicz - CKZiU Krajenka. Opiekunem uczeniów jest  p.Agnieszka Smolarz.. Etap ogólnopolski olimpiady odbędzie się w marcu 2017 r

Pasowanie na ucznia rzemieślniczego
2016-10-19

W dniu 19 pażdziernika w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia rzemieśliczego. Uczniowie klas pierwszych najpierw złożyli ślubowanie na sztandar Cechu, a następnie Szablą Kilińskiego pasowania ich dokonał Starszy Cechu Karol Pufal. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali pamiatkowe dyplomy.

W uroczystości oprócz przedstawicieli Cechu udział wzięli: Wicestarosta Złotowski Daniel Sztych, Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit, Andrzej Hencel - dyrektor CKZiU, Dorota Mileszko - wicedyrektor CKZiU ul.Norwida 10 oraz wychowawcy klas pierwszych.

 

Projekt pt. „Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim” ,
2016-10-04

W CKZiU od września 2016r ruszył projekt pt. „Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim” , który realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym roku realizacji programu (ten będzie mieć dwie edycje) uczniowie będą korzystać z zajęć edukacyjnych mających na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz z doradztwa edukacyjno-zawodowego,a także staży i praktyk zawodowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami, które organizowane będą w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wielkopolski. Cel – zwiększenie szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym.  

Ponadto program Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim zakładający podniesienie jakości kształcenia zawodowego zrealizowany zostanie w jeszcze jednym wymiarze – szkolne pracownie  wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt dla sprzedawców oraz techników:  elektryk i elektronik.

Projekt poprawi zdawalność? - film https://www.youtube

 

Powiatowa inauguracja roku szkolnego  i nadanie szkołom imienia Hipolita Cegielskiego
2016-09-06

W dniu 1 wrzesnia 2016r w budynku na ul.Norwida 10 odbyła się uroczystość powiatowej inauguracji roku szkolnego 2016/2017, podczas której dokonano uroczystego nadania imienia Hipolita Cegielskiego szkołom wchodzącym w skład CKZiU, poza Krajenką, której patronem jest już Stanisław Staszic. W uroczystości tej wzięło udział wielu zaproszonych gości. Spośród nich: Zofia Cegielska-Doeffer - prawnuczka Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król - prezez Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,  prof. dr hab. Jerzy Siepak - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ im.Hipolita Cegielskiego w Gnieżnie, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak z Biura Rektora oraz studenci tej uczelni, Ryszardem Goławskim  - starosta powiatu złotowskiego, Jadwiga Harbuzińska-Turek- przewodnicząca rady powiatu, Mirosław Mińcewicz - dyrektor wydziału oświaty i promocji w starostwie powiatowym, dyrektorzy firm, przedstawiciele instytucji powiatowych, dyrektorzy szkół powiatu złotowskiego. Dyrektor CKZiU, Andrzej Hencel przestawił uzasadnienie wyboru patrona, którego wyłoniono w wyniku konkursu. Rada Powiatu zaakceptowała tą kandydaturę i podjęto stosowną uchwałę o nadaniu szkołą CKZiU imienia Hipolita Cegielskiego. Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą patronowi. W szczególny sposób wyróżniono Zofię Cegielską-Doeffer, która mimo ukończonych 90 lat przybyła na uroczystości i brała w nich czynny udział. Na zakończenie uroczystości uczniowie przedstawili  scenkę pt."Plotka o Hipolicie Cegielskim".

 

Nagrody starosty dla najlepszych absolwentów.
2016-07-02

  W dniu 29 czerwcz 2016r podczas Sesji Rady Powiatu starosta Ryszard Goławski wręczył nagrody najlepszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych. Z CKZiU otrzymali je: Waldemar Borucki - absolwent Technikum nr 1 w zawodzie technik elektryk oraz Władysław Pawłowski - absolwent Technikum nr 3 w zawodzie technik rolnik. Gratulacje!

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy