Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Aktualności
Nauka zdalna zostaje przedłużona w szkołach do 31.01.2021r  - wyjątek zajęcia praktyczne
2021-01-15

Nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do dnia 31 stycznia 2021 r. Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 31 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Od 18 stycznia 2021 r. będzie można prowadzić praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

  Nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do dnia 3 stycznia 2021 r
2020-11-26

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami.

Od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

W związku z powyższym od dnia 30/11/2020:

- klasa 3 TPS (technik pojazdów samochodowych) realizuje zajęcia u pracodawcy w środy –  opiekun: Mariusz Kaczmarek

- klasa 3 KMW (kierowca-mechanik) realizuje zajęcia u pracodawcy w środy, czwartki i piątki - opiekun: Stefan Kulwicki

- klasa 4 TME (technik mechatronik) realizuje zajęcia praktyczne stacjonarnie w piątki od 3 do 7 lekcji – prowadząca: Małgorzata Podgórna-Klocek

- klasa 4 TME (technik elektronik) realizuje zajęcia praktyczne stacjonarnie w piątki od 3 do 7 lekcji – prowadzący: Waldemar Borucki

- klasa 4 TLP (technik logistyk) realizuje zajęcia praktyczne stacjonarnie w poniedziałki od 3 do 5 lekcji – prowadząca: Paula Olejniczak

- klasa 4 TLP (technik pojazdów samochodowych) realizuje zajęcia praktyczne stacjonarnie w czwartki od 6 do 8 lekcji – prowadzący: Krzysztof Klejna

Ponadto ulega zmianie termin wystawiania przewidywanych ocen za I półrocze dla wszystkich klas, oprócz klas maturalnych, tzn. wyznaczono termin do 18.12.2020 dla proponowanych ocen. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie. Do dnia 29.01.2021 r. wystawiamy oceny ostateczne, a zakończenie I półrocza nastąpi z dniem 05.02.2020 r.  

Pozdrawiam

Joanna Maniak

Przedłużone zdalne nauczanie do 29 listopada
2020-11-09

Do 29 listopada br. przedłużone zostało  zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy