ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Kierowca mechanik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik mechatronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Aktualności
SPOTKANIE SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POZNANIU
2018-11-29

Tradycyjnie już w rocznicę śmierci Hipolita Cegielskiego w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu spotkali się przedstawiciele szkół noszących to zaszczytne imię. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Złotowa reprezentowali: dyrektor Andrzej Hencel, wicedyrektor Anna Baranowska, opiekun szkolnego koła Hipolita Cegielskiego Katarzyna Kaczmarek oraz uczniowie: Danuta Szopieraj z kl. IV TŻ, Michał Wróbel z kl. III TR i Szymon Widawski z kl. I T2TPS.W spotkaniu uczestniczył również prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Marian Król, który wyróżnił nauczycieli Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit – Praca wszystko zwycięża. Z naszej szkoły powyższe odznaczenie otrzymała pani Anna Baranowska. Podczas wspólnych rozmów reprezentanci szkół pochwalili się swoimi osiągnięciami oraz ustalili, że Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Patronie odbędzie się w Chodzieży. Kolejnym punktem programu była wystawa makiet kolejowych, która wzbudziła wśród gości wiele emocji. Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się pod pomnik Hipolita Cegielskiego, gdzie złożyli kwiaty, a póniej przeszli na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, by oddać hołd pamięci i zapalić znicz na symbolicznym grobie naszego Patrona.

                                           

UMOWA PARTNERSKA CKZiU – ENEA
2018-10-05

5 października br. w naszej szkole miała miejsce uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie a Enea S.A. i Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu. Spotkanie przedstawicieli każdej ze stron, zaproszonych gości i uczniów odbyło się w auli i rozpoczęło od wspólnego, uroczystego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor CKZiU pan Andrzej Hencel, który powitał przybyłych na tak waże dla szkoły wydarzenie. W przemówieniu nie zabrakło wątków patriotycznych, albowiem gospodarz uroczystości zacytował fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. "Moja piosnka II", by przywołać tęsknotę poety za krajem. Nawiązując do słów wieszcza, podkreślał nasze wspólne starania wobec młodych – żebyśmy działali tak, by nie musieli zasmakować uczucia tęsknoty za Polską."Ta umowa to obowiązek względem ojczyzny. To troska o młodzież", przekonywał pan Andrzej Hencel. Zwracając się do dyrektorów partnerskich instytucji, dyrektor szkoły nawoływał do stworzenia jeszcze lepszego profilu absolwenta w zawodach związanych z energetyką. Pan Ryszard Goławski – starosta powiatu złotowskiego podkreślał w swoim przmówieniu ważność umowy, która według niego będzie gwarancją jakości kształcenia. Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Enea S.A. pani Aneta Pelczarska wspominała o korzyściach, jakie przyniesie podpisana umowa szkole i jej firmie. Wiceprezes Enea Operator Sp. z o.o. pan Tadeusz Dachowski podkreślił w tej całej sytuacji ważność jednostki, czyli człowieka. Z kolei ambasador Towarzystwa Hipolita Cegielskiego w Poznaniu pan Andrzej Fromberg odwołał się do wzorców reprezentowanych przez patrona i gratulował szkole wspaniałych partnerskich instytucji.

Po licznych przemówieniach nadszedł najważniejszy moment – podpisanie umowy, w którym uczestniczyli: dyrektor szkoły, starosta złotowski, wiceprezes Enea Operator, dyrektor Oddziału Dystrybucji oraz pani dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Enea S.A.

Podpisanie dokumentu uświetnił występ szkolnego chóru pod opieką pana Piotra Jończyka, zaś całą uroczystość przygotowała i poprowadziła pani Katarzyna Kaczmarek.

W dalszej części zaproszeni goście zwiedzali warsztaty szkolne, a następnie pracownię żywienia i usług gastronomicznych przy ul.8 Marca 5.

galeria zdjęć

Jubileusz 20–lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
2018-05-26

W sobotę, 26 maja 2018 roku, w Auli Lubrańskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego  świętowało jubileusz 20 - lecia. Z tej okazji po raz pierwszy zaprezentowano hymn: Labor Omnia Vincit, który powstał specjalnie na tę okazję. Ponadto w tym wyjątkowym dniu Towarzystwo otrzymało sztandar.

Podczas uroczystości fundatorzy sztandaru wzięli udział w uroczystym wbiciu gwoździ w drzewiec sztandaru. W imieniu CKZiU w Złotowie uroczystego wbicia gwoździa dokonała Katarzyna Kaczmarek.

                                                  

Pożegnanie maturzystów
2018-04-27

W dniu 27 kwietnia w szkołach CKZiU odbyły się apele, na których uroczyście pożegnano uczniów klas maturalnych. Były wyróżnienia i nagrody, listy gratulacyjne da rodziców, podziękowania i kwiaty.

W szkołach przy ul. Norwida 10 świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie Technikum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego o specjalnościach technik elektryk, technik elektronik i technik pojazdów samochodowych, a także absolwenci Liceum Ogólnokształcące o specjalności Bezpieczeństwo Narodowe oraz Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

W szkole przy ul.8 Marca pożegnano uczniówów technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwentom życzymy powodzenia na maturze !

                  

                  

Wyróżnienie w konkursie Patria Nostra
2018-04-24

24 kwietnia 2018 r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Gala Finałowa Konkursu Historycznego Patria Nostra. Gośćmi honorowymi byli: p. Robert Gaweł Senator RP, p. Ryszard Czarnecki poseł do Parlamentu Europejskiego, p. Elżbieta Leszczyńska Wielkopolski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele mediów i innych organizacji samorządowych.

III Edycja Konkursu Patria Nostra adresowana była do młodzieży szkolnej z Małopolski, Mazowsza i Wielkopolski oraz do młodzieży polonijnej. W tym roku wzięło w nim udział 1088 uczniów z 272 szkół, w tym z 21 szkół polskich na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Kazachstanie.

Współzawodnictwo młodzieży ma na celu propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej oraz budowanie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Istotny element tego konkursu to przybliżenie historii Polski nie tylko jego uczestnikom, ale także całemu społeczeństwu, ponieważ prace konkursowe emitowane są na telebimach reklamowych w różnych miejscach publicznych przez cały rok.

Uczestnicy konkursu w zespołach 3-osobowych pod kierunkiem nauczycieli mieli za zadanie wykonać kilkusekundowe animacje lub filmy, prezentujące ważne wydarzenia i wybitne osobistości z polskiej historii. Taką animację na temat złotówki krakowskiej wykonali uczniowie CKZiU w Złotowie: Łukasz Noculak, Michał Szymkowiak i Piotr Siuda pod opieką nauczycielki historii p. Katarzyny Kaczmarek. I chociaż nie udało się wygrać nagrody głównej, czyli wycieczki do Brukseli, to i tak ich praca została zauważona i wyróżniona. Sukces cieszy tym bardziej, że wzięliśmy udział w tym konkursie po raz pierwszy.

                                     


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy