Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Aktualności
Nauczanie zdalne
2020-10-24

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26.10.2020 r. do dnia 08.11.2020 r. przechodzimy w pełni na tryb nauczania zdalnego.

Zajęcia praktyczne również odbywają się zdalnie.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 


Nauczyciele zgodnie z przyjętymi zasadami świadczą pracę na terenie szkoły według planu lekcji w salach lekcyjnych.

W szkole funkcjonujemy z zachowaniem zasad sanitarnych.

 

Życzymy dużo zdrowia

Serdecznie pozdrawiamy

Dyrekcja CKZiU

Plan zajęć w systemie hybrydowym od 19.10.2020r.
2020-10-17

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 października 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku dnia 19/10/2020 rozpoczynamy pracę w systemie hybrydowym.

Organizacja pracy w CKZiU w Złotowie w tym systemie oznacza, że część uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie a część zdalnie.

Uczniowie i nauczyciele realizują obowiązujący plan lekcji.

Nauczyciele będą prowadzić wszystkie lekcje ze szkoły. Zajęcia stacjonarne w salach zgodnie z planem lekcji, natomiast zajęcia zdalne w apalikacji TEAMS. Uczniowie będą mieli sprawdzaną obecność podczas zajęć zdalnych.

 Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem MON - nowy kierunek  od września 2020 r
2020-06-29
 Oddział Przygotowania Wojskowego od września
 
Wychodząć naprzeciw rosnącemu  zainteresowaniu młodzieży mundurem i służbą w siłach zbrojnych i innych formacjach mundurowych, od nowego roku szkolnego uruchomione zostaje w naszej szkole  liceum ogólnokształcące z oddziałem przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Każdego roku minister obrony narodowej określa w drodze rozporządzenia liczbę możliwych do udzielenia w danym roku kalendarzowym zezwoleń na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego. W 2020 r. Minister Obrony Narodowej dysponował możliwością wydania 130 takich zezwoleń. Naszej  szkole przyznanano również takie pozwolenie, dzięki czemu absolwenci szkół podstawowych mogą kształcić się w takiej klasie.     
                     
 

CO TO JEST OPW?

OPW stanowią nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej, która wydatnie przyczyni się nie tylko do zdobywanej przez Ciebie wiedzy i niezbędnego wykształcenia, ale także przygotuje i ułatwi ewentualne związanie swojej przyszłości z zawodem żołnierza, w tym m.in. zapewni dodatkowe punkty rekrutacyjne do uczelni wojskowych!? OPW to oferta dla Ciebie.

Ostatnie pożegnanie ś.p Zbigniewa Bukowskiego
2020-06-22

 

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 22 czerwca 2020 roku zmarł Zbigniew Bukowski, wieloletni dyrektor naszej szkoły, który funkcję tę pełnił przez 21 lat i w 2006 roku odszedł na zasłużoną emeryturę. Był cenionym pedagogiem i dbał o szkolnictwo zawodowe.

Rodzinie i najbliższym kondolencje składają dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie CKZiU w Złotowie

Spoczywaj w pokoju drogi Dyrektorze, wspaniały nauczycielu wielu pokoleń uczniów , niezapomniany kolego i przyjacielu!


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy