ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Kierowca mechanik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik mechatronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Aktualności
Pasowanie na ucznia rzemieślniczego
2017-10-18

W dniu 18 pażdziernika w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia rzemieśliczego. Uczniowie klas pierwszych najpierw złożyli ślubowanie na sztandar Cechu, a następnie Szablą Kilińskiego pasowania ich dokonał Starszy Cechu Karol Pufal. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali pamiatkowe dyplomy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Cechu, dyrekcja CKZiU, wychowawcy uczniów klas pierwszych oraz szkolny chór męski pod dyrekcją p.Janusza Walickiego.

 

Dzień Edukacji Narodowej
2017-10-13

Z okazji DEN w poszczególnych szkołach CKZiU odbyły się okolicznościowe apele.  Jak co roku z okazji tego święta Starosta Złotowski Ryszard Goławski nagrodził  wyróżniających się w pracy nauczycieli szkół i placówek powiatu złotowskiego. Wręczenie tych nagród obyło się w dniu 13.10 w przededniu tego święta w  siedzibie Starostwa. Z naszego Centrum nagrodę Starosty Złotowskiego otrzymały trzy osoby: Anna Lemieszek, Bernadeta Moczarska-Korbanek i Marzenna Waberska. Gratulacje!

      

Otrzęsiny w internacie
2017-10-11

W dniu 11.10. o godz 17 w świetlicy szkoły przy 8 Marca odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Imprezę przygotowali mieszkańcy internatu oraz wychowawcy. Publiczność dopisała. Była dyrekcja, nauczyciele wychowawcy rodzice i zaproszeni przez młodzież goście. Występy miały charakter kabaretowy. Na koniec był słodki poczęstunek i miły upominek w postaci róży.

Projekt pt. „Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim” - II edycja
2017-10-06

W CKZiU od września 2017r ruszyła II edycja  projektu pt. „Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim” , który realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Uczniowie będą korzystać z zajęć edukacyjnych mających na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz z doradztwa edukacyjno-zawodowego,a także staży i praktyk zawodowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami, które organizowane będą w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wielkopolski. Cel – zwiększenie szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Młodzież w zawodzie: sprzedawca, technik elektryk i elektronik są uczestnikami tych zajęć.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w szkołach CKZiU
2017-09-04

4 września 2017r uroczystymi apelami rozpoczęto rok szkolny w szkołach CKZiU. Dyrekcja szkół szczególnie serdecznie przywitała uczniów klas pierwszych, a wszystkim uczniom i pedagogom życzyła wielu sukcesów.

W nowym roku szkolnym w CKZiU nastąpiło trochę zmian organizacyjnych. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Krajenki będą mieli zajęcia w budynku nr 2 przy ul.Norwida 10 w Złotowie, a internat szkoły przeniesiono na ul. 8 Marca.  Stanowisko wicedyrektora szkoły przy ul.Norwida 10 w Złotowie piastuje pani Anna Baranowska, poprzednia wicedyrektor pani Dorota Mileszko odeszła na świadczenie przedemerytalne. Pani Justyna Dmuchowska dotychczasowa kierownik CKU i ODiDZ została wicedyrektorem , nadal będzie kierowała tymi ośrodkami i swój gabinet ma w budynku nr 2 przy ul. Norwida 10. W budynku tym, odbywać się będą  zajęcia dla słuchaczy KKZ i LODD.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy