ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Kierowca mechanik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik mechatronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Aktualności
MŁODZIEŻ CKZIU W ZŁOTOWIE Z LEPSZĄ PERSPEKTYWĄ ZAWODOWĄ
2017-06-16

Elektrycy, elektronicy i sprzedawcy zakończyli z sukcesem I edycję projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim”. Rok wytężonej pracy zaowocował tym, że młodzież uczestnicząca w projekcie została wyposażona w szereg umiejętności, które
w przyszłości pomogą im w zdobyciu wymarzonej pracy. Utrwalenie wiedzy teoretycznej, szereg ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu nowoczesnej bazy dydaktycznej szkoły, niewątpliwie przyczynią się do poprawy wyników egzaminów zawodowych.

Nadmienić należy, że wakacje nie dla wszystkich uczniów będą wyłącznie czasem relaksu i odpoczynku. Wiedzę i doświadczenie na płatnych praktykach w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Wytwórni Pasz w Pile należącej do Polskich Zakładów Zbożowych
sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu zdobywa w sumie 22 uczniów, tj. 10 elektroników i 4 elektryków w  lipcu i w  sierpniu 8 sprzedawców.

Dziękujemy wszystkim uczniom za sumienne i aktywne uczestniczenie w zajęciach projektowych oraz godne reprezentowanie szkoły na stażach.

Przypominamy ,że od września 2017r. rusza II edycja projektu!!! Chętnych zapraszamy!!!

Powiatowa Giełda Szkół
2017-04-25

W dniu 25 kwietnia 2017r odbyła się na terenie CKZiU odbyła się Powiatowa Giełda Szkół. Na sali sportowej przygotowały swoje stanowiska szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna. Na początek w szkolnej auli gości powitali: Wicestarosta Złotowski, pan Daniel Sztych, Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji w Starostwie Powiatowym – pan Mirosław Mincewicz oraz Dyrektor CKZiU, pan Andrzej Hencel. W szkole przy ul.Norwida 10 i ul.8 Marca 5 odbył się Dzień Otwarty, gimnazjaliści mogli zapoznać się nie tylko z ofertą edukacyjną tych szkół, ale również obejrzeć klasopracownie. Ponadto przy okazji Dnia Otwartego przeprowadzone zostały konkursy: Konkurs Energetyczny "Czy chcę zostać elektrykiem?" przygotowany przez panią Barbarę Hensler oraz V Konkurs Motoryzacyjny, którego pomysłodawcą jest pan Bartłomiej Batko. Na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym odbył się specjalny pokaz ratowniczy i gaśniczy w wykonaniu strażaków z JPG w Złotowie. Na zakończenie dnia pełnego wrażeń czekał na gimnazjalistów słodki poczęstunek.

https://zlotowskie.pl/galerie/powiatowa gielda szkol ponadgimnazjalnych w ckziu w zlotowie

http:/starostwo powiatowe

 

Międzynarodowy Konkurs Stolarski w Szczecinie
2017-04-06

3 kwietnia br. odbył się XVII Międzynarodowy Konkurs Stolarski organizowany przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Towarzystwa Salezjańskiego i Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.Wśród 28 uczestników znaleźli się również przedstawiciele złotowskich szkół – uczniowie klasy 3w2 z CKZiU przy ul. Norwida 10, Damian Zdrenka i Tomasz Plewa.
Zadanie konkursowe nie należało do najłatwiejszych. W ciągu 5 godzin przyszli stolarze musieli wykonać skrzyneczkę z drzewa sosnowego na chusteczki higieniczne . Przedstawiciele z Ikea oceniając pracę, brali pod uwagę  precyzję wykonania  i estetykę.
Z dumą możemy potwierdzić umiejętności uczniów złotowskiej zawodówki, ponieważ Damian Zdrenka zajął II miejsce, a Tomasz Plewa uplasował się na VIII pozycji. Gratulujemy!
Laureaci Konkursu przyznają, iż jechali do Szczecina z zamiarem zdobycia nagrody i... cel wyjazdu został osiągnięty!
Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie opiekun młodzieży, pan Stefan Kulwicki, oraz opiekunowie praktycznej nauki zawodu pan Janusz Groszczyk i pan Andrzej Manikowski.

     

 

 

Podpisanie umowy patronackiej z Enea Operator Sp.z o.o.
2017-03-22

W dniu 22 marca 2017r. podpisano porozumienie współpracy pomiędzy CKZiU a Eneą Operator Sp. z o.o. Miało ono bardzo uroczysty charakter i odbyło się  w auli szkolnej w obecności władz lokalnych i innych zaproszonych gości, mediów, nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły. Porozumienie to podpisał osobiście prezes spółki Andrzej Kojro i. Podpisana umowa patronacka ma dostarczyć wielu obustronnych korzyści .Enea Operator to dystrybutor energii, odpowiedzialny za dostawy do Klientów na terenie sześciu  województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz na niewielkiej części województw dolnośląskiego i pomorskiego. Łącznie jest to obszar 58 213 km2, a więc około 1/5 kraju. Spółka jest częścią Grupy Enea: trzeciej co do wielkości grupy surowcowo-energetycznej w Polsce. Nasza szkoła od wielu już lat kształci fachowców w tym kierunku i nasi absolwenci m.in. znajdują pracę w energetyce. Dla uczniów technikum elektrycznego  zorganizowano w dniu dzisiejszym wiele atrakcyjnych pokazów sprzętu i sposobów udzielania pierwszej pomocy. Największą atrakcją dla uczniów okazał się samochód z wysięgnikiem koszowym. Wszystkie te atrakcje przygotowali pracownicy Enea z posterunku energetycznego w Złotowie i w  Wałczu.

Film z pokazów ENEA Operator dla uczniów CKZiU/

zlotowskie.pl.umowa-patronacka

Uroczystość nadania sztandaru w CKZiU
2017-03-17

W dniu 17 marca 2017r odbyło się uroczyste nadanie sztandaru w CKZiU, na którym  widnieje wizerunek Hipolita Cegielskiego - patrona szkoły. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św.Rocha, gdzie dokonano poświęcenia sztandaru. Po mszy odbył  przemarsz ulicami miasta do budynku szkoły przy ul.Norwida 10. W przemarszu tym brali udział zaproszoni goście, uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy wszystkich szkół wchodzących w skład CKZiU. Na czele kolumny szła młodzieżowa orkiestra dęta z Lipki, a zaraz za nią nowy sztandar, niesiony przez przedstawicieli Rady Rodziców. W sali gimnastycznej szkoły odbyła się dalsza część uroczystości. Licznie zebranych na sali gości przywitał dyrektor CKZiU Andrzej Hencel. Wśród gości obecna była wnuczka patrona szkoły Zofia Cegielska-Doerffer, przedstawiciele Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, samorządowcy, rzemieślnicy, poseł Krzysztof Paszyk i Tobiasz Wiesiołek - dyr. biura posła Błażeja Pardy, starostowie Ryszard Goławski i Daniel Sztych, przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek, burmistrzowie: Małgorzata Sameć (Okonek), Adam Pulit (Złotów), Stefan Kitela (Krajenka), byli dyrektorzy szkół Zbigniew Bukowski i Bolesław Piotrow oraz reprezentanci kilku innych szkół im H. Cegielskiego. Zaprezentowano film przedstawiąjący historyczne już momenty związane ze sztandarami, będących w posiadaniu szkół wchodzących w skład CKZiU. Sztandary te zaprezentowano również na sali. Następnie nastąpił uroczysty moment przekazania sztandaru przez delegację rodziców dyrektorowi CKZiU, który wręczył go uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu. Przedstawiciele wszystkich szkół i klas CKZiU złożyli uroczyste ślubowanie. Dominik Górny, Członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu poinformował zebranych, że jego Kapituła postanowiła stworzyć medal dedykowany sztandarowi. Pierwszy w Polsce, a więc historyczny Srebrny Medal Labor Omnia Vincit w asyście Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego i dyrektora Andrzeja Hencla, do sztandaru szkół CKZiU przypięła prawnuczka słynnego Wielkopolanina Zofia Cegielska-Doerffer wraz z Prezydentem Towarzystwa doktorem Marianem Królem. Następnie odbyły się przemowy dyrektora Andrzeja Hencla oraz innych zaproszonych gości.  Na zakończenie uroczystości na ręce dyrektora CKZiU trafiły kwiaty wraz z gratulacjami od wszystkich zaproszonych gości. Uroczystość uświętnił występ szkolnego, męskiego chóru, który odśpiewał hymn państwy, Rotę i pieśń "Przybyli ułani pod okienko". Cała uroczystość  miała bardzo doniosły charakter. Po uroczystym nadaniu sztandaru Szkołom CKZiU goście udali się do auli, by wziąć udział w wykładzie pana Krzysztofa J. Guzka ,heraldyka i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, zatytułowanego "Słów kilka o weksyliach szkolnych".Dla zaproszonych gości odbył się ciepły poczęstunek, ciasto i kawa, które przygotowali nauczyciele wraz z uczniami technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Brać uczniowska na pewno zapamięta ten dzień. Dzięki sztandarowi młodzi ludzie na nowo odkryli znaczenie słów, o których na co dzień się nie pamięta. Zdali sobie również sprawę z tego, czego symbolem jest sztandar. Odtąd patriotyzm, jedność i honor będą się im kojarzyć z ich największą chlubą, ze sztandarem.

Zdjęcia z uroczystości w galerii

O tym wydarzeniu  napisano:

http://Towarzystwo Hipolita Ciegielskiego w Poznaniu

http://www.pzl24.pl/wiadomosci/2475,sztandar-dla-ckziu

https://zlotowskie.pl/

http://www.zlotow-powiat.pl/


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy