ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Ślusarz
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Liceum Ogólnokształcące - bezpieczeństwo narodowe
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Kierowca mechanik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik mechatronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Mechanik pojazdów samochodowych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Branżowa Szkoła I stopnia
Aktualności
Podpisanie umowy patronackiej z Enea Operator Sp.z o.o.
2017-03-22

W dniu 22 marca 2017r. podpisano porozumienie współpracy pomiędzy CKZiU a Eneą Operator Sp. z o.o. Miało ono bardzo uroczysty charakter i odbyło się  w auli szkolnej w obecności władz lokalnych i innych zaproszonych gości, mediów, nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły. Porozumienie to podpisał osobiście prezes spółki Andrzej Kojro i. Podpisana umowa patronacka ma dostarczyć wielu obustronnych korzyści .Enea Operator to dystrybutor energii, odpowiedzialny za dostawy do Klientów na terenie sześciu  województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz na niewielkiej części województw dolnośląskiego i pomorskiego. Łącznie jest to obszar 58 213 km2, a więc około 1/5 kraju. Spółka jest częścią Grupy Enea: trzeciej co do wielkości grupy surowcowo-energetycznej w Polsce. Nasza szkoła od wielu już lat kształci fachowców w tym kierunku i nasi absolwenci m.in. znajdują pracę w energetyce. Dla uczniów technikum elektrycznego  zorganizowano w dniu dzisiejszym wiele atrakcyjnych pokazów sprzętu i sposobów udzielania pierwszej pomocy. Największą atrakcją dla uczniów okazał się samochód z wysięgnikiem koszowym. Wszystkie te atrakcje przygotowali pracownicy Enea z posterunku energetycznego w Złotowie i w  Wałczu.

Film z pokazów ENEA Operator dla uczniów CKZiU/

zlotowskie.pl.umowa-patronacka

Uroczystość nadania sztandaru w CKZiU
2017-03-17

W dniu 17 marca 2017r odbyło się uroczyste nadanie sztandaru w CKZiU, na którym  widnieje wizerunek Hipolita Cegielskiego - patrona szkoły. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św.Rocha, gdzie dokonano poświęcenia sztandaru. Po mszy odbył  przemarsz ulicami miasta do budynku szkoły przy ul.Norwida 10. W przemarszu tym brali udział zaproszoni goście, uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy wszystkich szkół wchodzących w skład CKZiU. Na czele kolumny szła młodzieżowa orkiestra dęta z Lipki, a zaraz za nią nowy sztandar, niesiony przez przedstawicieli Rady Rodziców. W sali gimnastycznej szkoły odbyła się dalsza część uroczystości. Licznie zebranych na sali gości przywitał dyrektor CKZiU Andrzej Hencel. Wśród gości obecna była wnuczka patrona szkoły Zofia Cegielska-Doerffer, przedstawiciele Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, samorządowcy, rzemieślnicy, poseł Krzysztof Paszyk i Tobiasz Wiesiołek - dyr. biura posła Błażeja Pardy, starostowie Ryszard Goławski i Daniel Sztych, przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek, burmistrzowie: Małgorzata Sameć (Okonek), Adam Pulit (Złotów), Stefan Kitela (Krajenka), byli dyrektorzy szkół Zbigniew Bukowski i Bolesław Piotrow oraz reprezentanci kilku innych szkół im H. Cegielskiego. Zaprezentowano film przedstawiąjący historyczne już momenty związane ze sztandarami, będących w posiadaniu szkół wchodzących w skład CKZiU. Sztandary te zaprezentowano również na sali. Następnie nastąpił uroczysty moment przekazania sztandaru przez delegację rodziców dyrektorowi CKZiU, który wręczył go uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu. Przedstawiciele wszystkich szkół i klas CKZiU złożyli uroczyste ślubowanie. Dominik Górny, Członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu poinformował zebranych, że jego Kapituła postanowiła stworzyć medal dedykowany sztandarowi. Pierwszy w Polsce, a więc historyczny Srebrny Medal Labor Omnia Vincit w asyście Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego i dyrektora Andrzeja Hencla, do sztandaru szkół CKZiU przypięła prawnuczka słynnego Wielkopolanina Zofia Cegielska-Doerffer wraz z Prezydentem Towarzystwa doktorem Marianem Królem. Następnie odbyły się przemowy dyrektora Andrzeja Hencla oraz innych zaproszonych gości.  Na zakończenie uroczystości na ręce dyrektora CKZiU trafiły kwiaty wraz z gratulacjami od wszystkich zaproszonych gości. Uroczystość uświętnił występ szkolnego, męskiego chóru, który odśpiewał hymn państwy, Rotę i pieśń "Przybyli ułani pod okienko". Cała uroczystość  miała bardzo doniosły charakter. Po uroczystym nadaniu sztandaru Szkołom CKZiU goście udali się do auli, by wziąć udział w wykładzie pana Krzysztofa J. Guzka ,heraldyka i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, zatytułowanego "Słów kilka o weksyliach szkolnych".Dla zaproszonych gości odbył się ciepły poczęstunek, ciasto i kawa, które przygotowali nauczyciele wraz z uczniami technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Brać uczniowska na pewno zapamięta ten dzień. Dzięki sztandarowi młodzi ludzie na nowo odkryli znaczenie słów, o których na co dzień się nie pamięta. Zdali sobie również sprawę z tego, czego symbolem jest sztandar. Odtąd patriotyzm, jedność i honor będą się im kojarzyć z ich największą chlubą, ze sztandarem.

Zdjęcia z uroczystości w galerii

O tym wydarzeniu  napisano:

http://Towarzystwo Hipolita Ciegielskiego w Poznaniu

http://www.pzl24.pl/wiadomosci/2475,sztandar-dla-ckziu

https://zlotowskie.pl/

http://www.zlotow-powiat.pl/

Sukces na olimpiadzie wiedzy o żywności.
2017-03-16

Dnia 16 i 17 marca 2017r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbył się etap ogólnopolski XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. W eliminacjach ogólnopolskich brało 48 uczniów z 7 okręgów  (poznański, toruński, olsztyński, kielecki, katowicki, łódzki, wrocławski)którzy zostali wyłonieni z wcześniejszych eliminacjach okręgowych, w których brało udział 968 uczniów z 46 szkół. Byli to uczniowie klas technikum, a także liceum ogólnokształcącego. Laureaci etapu ogólnopolskiego Olimpiady wykazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Z CKZiU Szkoły im. St. Staszica w Krajence z technikum technologii żywności uczennica Anita Juszkiewicz zdobyła tytuł laureata olimpiady zajmując 10 miejsce w Polsce oraz zdobyła indeks na wyższe uczelnie związane z technologią żywności w całej Polsce. Ponadto uzyska 100% punktów z egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Opiekunem była Agnieszka Smolarz, która wraz z Justyną Dmuchowską  przygotowywały uczennicę do olimpiady.

 

Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej.
2017-03-15

W dniu 15.03.2017r w starostwie odbył się dziś Konkurs Powiatowy XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Do rywalizacji przystąpiło 21 osób – uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie oraz złotowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych, którzy wcześniej najlepiej wypadli w etapie szkolnym. Trzecie miejsce zajęła Katarzyna Olszewska z CKZiU z ul.8 Marca. Gratulacje!

Posadzono drzewka  na terenie CKZiU
2017-03-08

W ramach akcji "Drzewo dla Polski" posadzono drzewka na terenie CKZIU. Dokonali tego: wicestarosta pan Daniel Sztych, a także pan Paweł Michał Owsianny, pan Grzegorz Dudko oraz dyrektor CKZiU pan Andrzej Hencel i pan Grzegorz Kolera - radny a zarazem nauczyciel CKZiU.

więcej informacji na stronie zlotow-powiat.pl


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy