Informacje ogólne

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO

Nowoczesne i innowacyjne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie zostało powołane dnia 01.01.2013 r. na mocy uchwały Starostwa Powiatowego.

W skład Centrum weszły placówki: Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu i Zespół Szkół Spożywczych w Krajence. Placówką tą kieruje wyłoniony w wyniku konkursu mgr inż. Andrzej Hencel.

Wszystkie mogą pochwalić się kilkudziesięcioletnią historią, tradycją oraz wieloma osiągnięciami i sukcesami w pracy z uczniami.

Nowo powstałe Centrum jest spadkobiercą tradycji tych szkół i kontynuatorem bogatej oferty kształcenia zawodowego. Wychodzi ono naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy potrzebują dobrze wykształconej, wykwalifikowanej i specjalistycznej kadry.

Nasze Centrum, opierając się na wiedzy i doświadczeniu swoich pedagogów, zapewnia:

Młodzież po ukończeniu gimnazjum może wybrać technikum, liceum lub branżową szklołę stopnia I. Osoby dorosłe mogą uczyć się systemem zaocznym, w liceum ogólnokształcącym lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W dzisiejszych czasach wybór kształcenia zawodowego jest najlepszym z możliwych wyborów. Nabyte umiejętności zawodowe pozwalają na swobodne funkcjonowanie na każdym rynku pracy, zapewniają bezpieczeństwo finansowe i umożliwiają stały rozwój. Uzyskanie kompetencji zawodowych nie zamyka dalszej kariery z naukową włącznie.

KALENDARIUM