Dyrekcja

DYREKCJAmgr inż. Grzegorz Kolera - dyrektor CKZiU

 


mgr  Joanna Maniak
wicedyrektor
ul. Norwida 10 Złotów


mgr inż. Lucyna Chwedczyk
wicedyrektor
ul. 8 Marca Złotów

 

 

mgr inż. Dorota Mileszko - Kruk
   wicedyrektor

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego