Dyrekcja

DYREKCJAmgr inż. Grzegorz Kolera - dyrektor CKZiU

 


mgr  Joanna Izdebska
wicedyrektor
ul. Norwida 10 Złotów


mgr inż. Lucyna Chwedczyk
wicedyrektor
ul. 8 Marca Złotów
ul. Poznańska 35 Jastrowie

 

mgr inż. Dorota Mileszko - Kruk
   wicedyrektor

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego