Informacje ogólne

CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Norwida 10
77-400 Złotów
tel. 67 263 30 41
wicedyrektor
Dorota Mileszko - Kruk

       Centrum Kształcenia Zawodowego -  jest integralną częścią CKZiU w Złotowie.
       Celem CKZ jest dokształcanie pracowników młodocianych oraz realizowanie, w trybie kształcenia    kursowego, zadań z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych.

Do zadań CKZ należy w szczególności:

Uczniowie mają możliwość korzystania ze wszystkich sal i pracowni CKZiU.

Gwarantujemy dobre przygotowanie uczniów i słuchaczy do egzaminów zawodowych.

Zajęcia prowadzą egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i egzaminatorzy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
 

CKZ efektywnie współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie.
Obecnie CKZ prowadzi dokształcanie w 19 zawodach.

TURNUSY  DOKSZTAŁCAJĄCE  ODBYWAJĄ  SIĘ  W  NASTĘPUJĄCYCH  ZAWODACH:
• cukiernik
• elektromechanik
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• elektryk
• fryzjer
• kucharz
• lakiernik
• mechanik pojazdów samochodowych
• mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
• monter sieci i instalacji sanitarnych
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• murarz - tynkarz
• operator obrabiarek skrawających
• operator maszyn leśnych
• piekarz
• sprzedawca
• stolarz
• ślusarz
• tapicer