Druki do pobrania

DRUKI I ZAŚWIADCZENIA SZKOLNE

1. Wniosek o wydanie duplikatu

2. Ocena ucznia z praktyki - zaświadczenie

3. Ocena z praktyki ucznia klasy trzeciej ZSZ - zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu.

PODANIA DO SZKÓŁ

1. CKZiU ul. Norwida 10

2.  CKZiU  ul. 8 Marca 5  Złotów

3.CKZiU ul. Kieniewicza 35  Jastrowie

WNIOSKI I ZAŚWIADCZENIA ZFŚS

1 Druk nr 1 - informacja o dochodach

2.Druk nr 2 - wniosek o przyznanie świadczenia ( pożyczka, zapomoga, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci)