Druki do pobrania

DRUKI I ZAŚWIADCZENIA SZKOLNE

1. Wniosek o wydanie duplikatu

2. Ocena ucznia z praktyki - zaświadczenie

3. Ocena z praktyki ucznia klasy trzeciej ZSZ - zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu.

4. Podanie o egzamin poprawkowy. 2020 r.

5.Podanie o egzamin klasyfikacyjny 2020 r.

PODANIA DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 2. Podanie na kursy kwalifikacyjne  

WNIOSKI I ZAŚWIADCZENIA ZFŚS

1. Oświadczenie o sytuacji życiowej , rodzinnej i materialnej uprawnionego  ( składane do końca kwietnia)

2.Oświadczenie złożone celem przyznania ulgowej usługi iświadczenia oraz dopłaty z funduszu socjalnego

3. Dodatkowy druk składany przy pożyczkach mieszkaniowych