Regulamin ZFŚS

Dokumenty do pobrania w formacie .pdf aby pobrać należy kliknąć w poniższe linki:

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - ważny od 19.07.2019r  
2. Zarządzenie Nr 1 Dyrektora CKZiU w Złotowie, z dnia 02-01-2019 r.w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3. Zarządzenie Nr 6 Dyrektora CKZiU z 30.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pracy Komisji Socjalnej w CKZiU