Zawieszenie zajęć

UWAGA !

W związku z oświadczeniem premiera i ministra MEN zawieszone zostają  nadal wszystkie zajęcia do 25.05         ( również w szkołach dla dorosłych). Prosimy śledzić na bieżąco informacje o dalszych decyzjach w sprawie wznowienia zajęć w mediach jak i na naszej stronie internetowej.

Nauka odbywa się w systemie zdalnym, na platformie Office 365 bądź przez inne narzędzia.