Oświadczenie o sytuacji życiowej,rodzinnej i materialnej - druk

1.Oświadczenie do wydrukowania - dokument składany w dziale księgowości w szkole do końca kwietnia