Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
im. Hipolita Cegielskiego
Lp. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (zaświadczenie od pracodawcy o możliwości odbywania praktycznej nauki
zawodu).
Od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
Od 3 sierpnia 2022 r.
do 5 sierpnia 2022 r.do godz.15.00
2 Dostarczenie do szkoły ponadpodstawowej świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Od 24 czerwca 2022 r.
do 12 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.

godz.10.00

16 sierpnia 2022 r.godz.10.00
4 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie i psychologiczne. Od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. Od 3 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.
5 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone,
  2. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  3. zaświadczenia od pracodawcy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu, o ile wcześniej nie zostały złożone.

Od 20 lipca do 1 sierpnia 2022r do godz. 15.00

Od 16 do 25 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
listy kandydatów nieprzyjętych;
2 sierpnia  2022 r. do godz. 13.00 26 sierpnia 2022 r.do godz.13.00
7 Poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. do 3 sierpnia 2022 r.  do 27 sierpnia 2022 r.
© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zapisano