projekty_unijne_logo.jpg

Opis Projektu:

Powiat Złotowski/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie  realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Dobry start w zawodową przyszłość!”  RPWP.08.03.01-30-0011/21

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Dla skutecznej realizacji projektu zaplanowano remont i doposażenie pracowni elektrycznej, doposażenie pracowni motoryzacyjnej i zakup niezbędnych środków dydaktycznych. Wsparciem zostanie objętych 100 uczniów, oraz 13 nauczycieli.

Szkolenia/kursy realizowane w ramach projektu:

- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum z CKZiU w Złotowie – Technik elektryk (uprawnienia SEP do 1 kV)

- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum z CKZiU w Złotowie – Technik elektronik

- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum z CKZiU w Złotowie – Technik pojazdów samochodowych (zajęcia motoryzacyjne)

- Kurs prawa jazdy kat. B

- Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów CKZiU.

- Staże uczniowskie

- Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów CKZiU w Złotowie w formie zajęć rozwijających uzdolnienia z języka obcego zawodowego.

Uczniowie biorący udział w projekcie zależnie od rodzaju wsparcia otrzymają :

  • Podręczniki i materiały
  • Wyżywienie podczas trwania szkolenia/ kursu w postaci przerwy kawowej
  • Zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych po pozytywnym zdaniu egzaminu na koniec szkolenia.

Całkowita wartość projektu : 504 746,18 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 454 271,55 zł

plakat_do_udostepniania.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zapisano