Czynności kandydata

Termin

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę. Kandydat może wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wpisu jest ważna; na I pozycji należy wpisać klasę/szkołę, w której kandydat chciałby uczyć się najbardziej.
Szkoła, którą kandydat wybiera na I pozycji jest szkołą pierwszego wyboru.

Krótszy termin logowania się dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego – oddział przygotowania wojskowego / klasa sportowa

od 20 maja 2024r.
do 14 czerwca 2024r.
do godz. 15.00 

od 20 maja 2024r  do 29 maja 2024r do godz.15.00

Dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl oraz kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej szkoły) 

*oraz zaświadczeniem od pracodawcy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do pierwszych klas Branżowej Szkoły I stopnia)

od 20 maja 2024r.
do 14 czerwca 2024r. do godz. 15.00

/ do 29 maja 2024r do godz.15.00 (  kandydaci do LO)

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznych:

 LO – oddział przygotowania wojskowego

I termin 4.06.2024r. g.9.00

II termin 18.06.2024r. g.9.00

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznych:

LO - klasa sportowa

I termin 5.06.2024r. g.9.00

II termin 19.06.2024r. g.9.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin - do 18 czerwca 2024r. 

II termin  - do 2 lipca 2024r.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wpisać do formularza na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach.

od 21 czerwca 2024r.
do 5 lipca 2024r. do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów

do 5 lipca 2024r
Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pli sprawdzić, do której szkoły kandydat został zakwalifikowany.
Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół zostaną opublikowane również na tablicy ogłoszeń w szkole.

11 lipca 2024r

godz.12.00

Dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – jako potwierdzenie woli przyjęcia, a także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w klasie sportowej / wojskowej (liceum ogólnokształcące) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (technikum/branżowa szkoła).

Brak złożenia oryginałów dokumentóww wyznaczonym terminie jest równoznacznyz rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

od 11 lipca -
 17 lipca 2024r. do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl ( lub sprawdzić na tablicy ogłoszeń w szkole ), do której klasy kandydat został przyjęty.

18 lipca 2024 r do godz. 12.00

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zapisano