Czynności kandydata

Termin

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę. Kandydat może wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wpisu jest ważna; na I pozycji należy wpisać klasę/szkołę, w której kandydat chciałby uczyć się najbardziej.
Szkoła, którą kandydat wybiera na I pozycji jest szkołą pierwszego wyboru.

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego – oddział przygotowania wojskowego

od 15 maja 2023r.
do 16 czerwca 2023r.
do godz. 15.00 

od 15 maja 2021r  do 31 maja 2023r do godz.15.00

Dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl

*oraz zaświadczeniem od pracodawcy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do pierwszych klas Branżowej Szkoły I stopnia)
od 15 maja 2023r.
do 16 czerwca 2023r. do godz. 15.00
/ do 31 maja 2023r do godz.15.00 ( LO)
Przeprowadzenie sprawdzianu sprawności fizycznych ( LO – oddział przygotowania wojskowego )

I termin 7.06.2023r. g.9.00

II termin 27.06.2023r. g.9.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin - do 20 czerwca 2023r.             

II termin  - do 5 lipca 2023r.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wpisać do formularza na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. od 23 czerwca 2023r.
do 10 lipca 2023r. do godz.15.00
Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pli sprawdzić, do której szkoły kandydat został zakwalifikowany.
Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół zostaną opublikowane również na tablicy ogłoszeń w szkole.

17 lipca 2023r

godz.12.00

Dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – jako potwierdzenie woli przyjęcia, a także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Brak złożenia oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

od 17 lipca -
 21 lipca 2023r. do godz.15.00

(świadectwo, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie lekarskie)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl ( lub sprawdzić na tablicy ogłoszeń w szkole ), do której klasy kandydat został przyjęty.

24 lipca 2023 r do godz. 12.00

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zapisano