Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
KRAJENKA
ul. Polańskiego 3
Technik geodeta
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Technik rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
KRAJENKA
ul. Polańskiego 3
Technik hotelarstwa
JASTROWIE
ul. Kieniewicza 35
Technik spedytor
KRAJENKA
ul. Polańskiego 3
TECHNIK KELNER
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
KRAJENKA
ul. Polańskiego 3
Technik technologii żywności
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
KRAJENKA
ul. Polańskiego 3
Bezpieczeństwo Narodowe - Liceum Ogólnokształcące

OFERTA EDUKACYJNA 2016/2017

 

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy