CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO

Nowoczesne i innowacyjne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie zostało powołane dnia 01.01.2013 r. na mocy uchwały Starostwa Powiatowego.

W skład Centrum weszły placówki: Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu i Zespół Szkół Spożywczych w Krajence. Placówką tą kieruje wyłoniony w wyniku konkursu mgr inż. Andrzej Hencel.

Wszystkie te byłe szkoły mogą pochwalić się kilkudziesięcioletnią historią, tradycją oraz wieloma osiągnięciami i sukcesami w pracy z uczniami.

Nowo powstałe Centrum jest spadkobiercą tradycji tych szkół i kontynuatorem bogatej oferty kształcenia zawodowego. Wychodzi ono naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy potrzebują dobrze wykształconej, wykwalifikowanej i specjalistycznej kadry.

W dzisiejszych czasach wybór kształcenia zawodowego jest najlepszym z możliwych wyborów. Nabyte umiejętności zawodowe pozwalają na swobodne funkcjonowanie na każdym rynku pracy, zapewniają bezpieczeństwo finansowe i umożliwiają stały rozwój. Uzyskanie kompetencji zawodowych nie zamyka dalszej kariery z naukową włącznie.

KALENDARIUM WYDARZEŃ W CKZIU

 • 1 stycznia 2013 r. na mocy uchwały Starostwa Powiatowego z połączenia czterech zespołów szkół ponadgimnazjalnych powstało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. W skład Centrum weszły placówki: Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu i Zespół Szkół Spożywczych w Krajence. Na czele tej placówki stanął menedżer Andrzej Hencel. Szkołami pod poszczególnymi adresami kierują wicedyrektorki: w Złotowie przy ul. Norwida 10 - mgr inż. Dorota Mileszko, przy ul. 8 Marca 5 - mgr Anna Ściubeł, w Krajence - mgr Anna Baranowska i w Jastrowiu - mgr inż. Lucyna Chwedczyk. Siedzibą CKZiU jest szkoła przy ul.Norwida 10 w Złotowie, pozostałe placówki znajdują się w Krajence, w Jastrowiu i w Złotowie przy ul.8 Marca.
  szkola_3.jpeg rolniczak.jpg krajenka_2.jpg 09technikum_kieniewicza_jastrowie.jpg

 • W lutym 2013r ogłoszono konkurs na logo szkoły, spośród wielu konkursowych prac wybrano ten projekt :       logo_zlotow.png

 • W dniu 1 września 2016 r. dokonano uroczystego nadania imienia Hipolita Cegielskiego Szkołom wchodzącym w skład CKZiU, poza Krajenką, której patronem jest już Stanisław Staszic. W uroczystości tej wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in.: Zofia Cegielska-Doeffer - prawnuczka Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król - prezez Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,  prof. dr hab. Jerzy Siepak - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ im.Hipolita Cegielskiego w Gnieżnie, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak z Biura Rektora oraz studenci tej uczelni, Ryszard Goławski  - Starosta Powiatu Złotowskiego, Jadwiga Harbuzińska-Turek- Przewodnicząca Rady Powiatu, Mirosław Mińcewicz - Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji w Starostwie Powiatowym, dyrektorzy firm, przedstawiciele instytucji powiatowych, dyrektorzy szkół powiatu złotowskiego. Dyrektor CKZiU, Andrzej Hencel przestawił uzasadnienie wyboru patrona, którego wyłoniono w wyniku konkursu. Wybrana propozycja jest autorstwa nauczycielki historii, pani Katarzyny Kaczmarek.
box_norwida.jpg box_krajenka.jpg box_8marca.jpg box_jastrowie.jpg

            s3_21b2183ee8831318ee217116846378c7_copy_1.jpg 17430618_1369351356457268_142138990_o.jpg dd06bf3aaf8a4fad2657f67e271d1a12.jpg

 • W dniu 17 marca 2017 r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru w CKZiU, na którym  widnieje wizerunek Hipolita Cegielskiego - patrona szkoły. W uroczystości wśród gości obecna była wnuczka patrona szkoły Zofia Cegielska-Doerffer, przedstawiciele Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, samorządowcy, rzemieślnicy, poseł Krzysztof Paszyk i Tobiasz Wiesiołek - dyr. biura posła Błażeja Pardy, starostowie Ryszard Goławski i Daniel Sztych, Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek, burmistrzowie: Małgorzata Sameć (Okonek), Adam Pulit (Złotów), Stefan Kitela (Krajenka), byli dyrektorzy szkół Zbigniew Bukowski i Bolesław Piotrow oraz reprezentanci kilku innych szkół im H. Cegielskiego. Uroczystości w szkole poprzedziła msza św. , na której dokonano poświęcenia sztandaru. 
standar42.jpg standar5.jpg standar6.jpg standar45.jpg

 • Od 1.09.2017 r. szkoła w Krajence zostaje przeniesiona do budynku nr 2 przy ul.Norwida 10 w Złotowie. Zmienia również siedzibę internat CKZiU, z Krajenki na ul 8 Marca w Złotowie. A w wyniku reformy szkolnictwa, dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształciła się w 3-letnią Branżową Szkołę I stopnia. Na wcześniejszą emeryturę odeszła wieloletnia wicedyrektor szkoły przy ul. Norwida 10 mgr inż. Dorota Mileszko, funkcję tę objęła mgr Anna Baranowska. Wicedyrektorem szkół przy ul. 8 Marca w Złotowie i w Jastrowiu jest mgr Anna Ściubeł. Wicedyrektor mgr Justyna Dmuchowska kieruje CKU i ODiDZ.

 • 23 marca 2018 r. obchodzono piękny jubileusz 5-lecia powstania Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego im.Hipolita Cegielskiego w Złotowie. Podczas uroczystego apelu dyrektor Szkoły Andrzej Hencel przywitał serdecznie licznie przybyłych gości, a następnie przedstawił w przemówieniu dokonania i działania, jakie podjęto na rzecz Szkoły w ostatnim pięcioleciu. Szkolna społeczność w geście solidarności i poczucia obowiązku wsparła finansowo Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z Poznania, przekazując 2 tys.zł na zakup sztandaru. W tym dniu odbyło się odsłonięcie Miejsca Symboli Narodowych i Patrona Szkoły oraz otwarcie w budynku warsztatów szkolnych nowoczesnej siłownii wewnętrznej.
dsc_9821.jpg dsc_0279.jpg silownia.jpg

                                                                 

 • 2 września 2019 r. podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dokonano prezentacji hymnu szkoły „W Centrum Mądrości Życia”. Skomponował go i premierowo wraz z Anną Hetmańską zaśpiewał  Dominik Górny – sekretarz Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Drugim ważnym momentem uroczystości było wręczenie statuetki Ignacego Paderewskiego, którą na ręce dyrektora szkoły złożył Dominik Górny w towarzystwie Marka Nowaka - członka Zarządu Prezydium Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i ambasadora tego Towarzystwa Andrzeja Fromberga. Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było przekazanie w  opiekę szkole sztandaru Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Złotowie.

                                     Hymn szkoły: " W Centrum Mądrości Życia " słowa i muzyka Dominik Górny    images.png

poczatek_roku_sz_2019.jpg sztandar.jpg

 

 •  W roku szkolnym 2019/2020 naukę w klasach pierwszych rozpoczęły podwójne roczniki: pierwsi absolwenci 8-klasowej Szkoły Podstawowej oraz absolwenci ostatniego rocznika zlikwidowanego w wyniku reformy szkolnictwa Gimnazjum. Dokonano zmian w lokalizacji szkół, uczniowie Branżowej Szkoły stopnia I rozpoczęli naukę w budynku przy ul. 8 Marca 5 w Złotowie, a nowo przyjęci kandydaci do Technikum i Liceum przy ul. Norwida 10.

 • 1 stycznia 2020 r. stanowisko dyrektora CKZiU powierzone zostaje mgr inż. Grzegorzowi Kolerze, po odejściu menegera szkoły mgr inż. Andrzeja Hencla. Szkołą przy ul.Norwida w Złotowie kieruje mgr Joanna Izdebska, przy ul.8 Marca i w Jastrowiu mgr inż. Lucyna Chwedczyk , a CKU i CKZ mgr inż. Dorota Mileszko - Kruk.

 • Od 1 września 2020 r. szkołę w Jastrowiu przejmuje Rada Miejska tego miasta i placówka ta przestaję być zarządzana przez CKZiU.
 • W roku szkolnym 2020/2021 powstała po raz pierwszy klasa  Liceum Ogólnokształcące o profilu przygotowanie wojskowe pod patronatem MON  przy współpracy z 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu.
 • Na wicedyrektora Szkoły przy ul. Norwida 10 powołano mgr Joannę Maniak.
 • W roku szkolnym 2020/2021 w szkolnych warsztatach rozpoczyna się budowa nowej sali gimnastycznej.

 • 1 września 2021 r. zostaje oddana do użytku nowa sala gimnastyczna, której uroczyste otwarcie odbyło się podczas apelu z okazji  Powiatowego Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/2022. Dokonano też uroczystego odsłonięcia popiersia Hipolita Ciegielskiego, który stanął w  Miejscu Symboli Narodowych i Patrona Szkoły.                                   
10_ckziu__3_otwarcie_sali_gimnastycznej_2021.jpg 10_ckziu__1_otwarcie_sali_gimnastycznej_2021.jpg 10_ckziu__2_otwarcie_sali_gimnastycznej_2021.jpg hipolit.jpg

 • Od 1.09.2021r. powołano mgr Tomasza Wojciechowskiego na nowego wicedyrektora CKU i CKZ.

 • 1 października 2022r. rozpoczyna się kapitalny remont sali gimnastycznej i budynku szkoły przy ul. 8 Marca 5. Planowany koszt inwestycji ponad 8 milionów złotych.

 • 20 stycznia 2023r obchodzono na uroczystej Gali 10-lecie powstania CKZiU. Dokonano otwarcia wirtualnej strzelnicy na terenie warsztatów w budynku CKZiU przy ul. Norwida 10.
  dsc_0573.jpg dsc_0585.jpg img-20230120-wa0000.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zapisano