Polityka prywatności serwisu internetowego oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów CKZiU w Złotowie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego jego użytkownik akceptuje warunki określone w Polityce Prywatności.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP lub numer telefonu oraz wizerunek uczestników wydarzeń.

PLIKI COOKIES NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, zapisywane przez stronę internetową na Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym w chwili, gdy przeglądają Państwo stronę internetową. Takie pliki są wykorzystywane także przez naszą stronę internetową.

Wykorzystywane pliki cookies nie pobierają jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzeń wykorzystywanych przy okazji przeglądania naszej strony internetowej (komputer, smartphone, tablet itd.)

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze szkołą partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych. Wyświetlając stronę internetową Serwisu, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisów społecznościowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie,

  1. Norwida 10 ; 77-400 Złotów

tel. +48 67 263 30 41, adres e-mail sekretariat@ckziu-zlotow.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  jest: Ewa Manthey, z którą można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szkołach CKZiU pod adresem: iodo@manthey.com.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczniów ( w tym ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:

  1. wypełnienia obowiązków Administratora wynikające z przepisów prawa ( Ustawa z dnia 14 grudnia 20116r. – Prawo Oświatowe – Dz.U.2017 poz.59 ze zm.: Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty- Dz.U2017 poz.2159 ze zm.;) na podstawie art.6 ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związków z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze );
  2. zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji , których ujawnienie mogłoby narazić Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na szkodę , poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu ( monitoring wizyjny ) zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
  3. realizacji celów związanych z promocją działań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznych w Złotowie poprzez udostępnianie , np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach , w których brali udział 9 np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach , gdy uczniowie, rodzice, opiekunowie prawni wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

 

 

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

 

Dostęp do danych osobowych  uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnych do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzeci uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej ). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczanie np. na tablicach informacyjnych , w kronice szkolnej, na oficjalnej stronie internetowej  i portali społecznościowych szkół CKZiU.

Moje zgody

Zapisano

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zapisano